Konference českých matematiků

5.–7. června 2014, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň, posluchárna EP-208 (2. patro)


Registrace

Výše vložného je 600,– Kč.

Vložné obsahuje konferenční materiály, 3x oběd, coffee breaky. Neobsahuje ubytování, snídaně, večeře. Večírek bude hrazen ze sponzorského daru od Klubu absolventů a přátel FAV ZČU.

Vložné lze uhradit buď v hotovosti na místě, nebo bankovním převodem.

ČMS má běžný korunový účet v České spořitelně. Pro tuzemské platby použijte číslo účtu 0200030319/0800. Variabilní symbol Vám bude přidělen po odeslání registračního formuláře. Potřebujete-li poslat platbu ze zahraničí, kontaktujte Petra Girga.

panípan
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Email:
Adresa (bude použita např. pro vystavení potvrzení o platbě apod.)
Organizace:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Zúčastním se valného shromáždění ve čtvrtek 5.6.
Požaduji vegetariánskou stravu (obědy a večírek v pivovaru).
Mám v úmyslu účastnit se večírku v pivovaru (z důvodu zajištění dostatečného počtu míst).
Vložné budu platit převodem.
Zvláštní požadavky / dotazy / poznámky: